Svenska skolan i MadridDela

Inlandet / Madrid, Madrid > Skolor & Utbildningar

Välkommen till den Skandinaviska skolan i Madrid!

Den Skandinaviska skolan i Madrid är en svensk utlandsskola med 75 års erfarenhet av att bedriva svensk undervisning i utlandsmiljö.

Vi erbjuder förskola (från två år), grundskola och gymnasium. Vi har en skandinavisk och en internationell sektion, både baserat på skandinavisk pedagogik och värderingar. I den skandinaviska sektionen är undervisningen på svenska och följer svensk läroplan. Elever på den internationella delen följer Cambridge-programmet och all undervisning är på engelska.

Vi är en dynamisk och växande internationell skola för barn mellan 2 till 18 år. Vi har en skandinavisk sektion med undervisning på svenska och en internationell sektion med undervisning på engelska. Skolan ägs och förvaltas av en ideell föräldraförening.

Skolan präglas av en stark gemenskap och vi tror på frihet, respekt och solidaritet. Vi arbetar hårt för att skapa en atmosfär där eleverna vågar göra misstag, och genom dessa misstag hela tiden gå vidare och lära sig av dessa misstag. Vi ger våra elever en röst och uppmuntrar dem att uttrycka sina åsikter. Vi visar för eleverna att vi tror på dem så att de kan tro på sig själva och växa.

Svenska skolan i Madrid i sociala medier

Kontaktperson

Jenny Dettmann

colegio@escandinavo.com +34 91 650 0127

Svenska skolan i Madrid, Inlandet / Madrid, Madrid

Camino Ancho, 14
28109 Alcobendas