Wallin & Partners AdvokaterDela

Mijas > Advokater

Wallin & Partners grundades 1995 av den svenske advokaten Rolf Wallin tillsammans med den spanske advokaten Olaf Medina-Montoya Hellgren. Konceptet var att skapa en advokatbyrå i Spanien med kunskap och kompetens i både svensk och spansk rätt samt med juridisk rådgivning framförallt på svenska.

Alltsedan starten har verksamheten varit inriktad på att biträda skandinaviska, främst svenska, privatpersoner och företag. Emellertid sker även omfattande rådgivning till svenska advokater, ofta i deras egenskap av konkursförvaltare och boutredningsmän. Rådgivning ges också frekvent till spanska advokater i handläggning av ärenden där svensk rätt ingår som ett element.

Verksamhetsidén är att biträda utländska klienter avseende spansk civilrätt, med tyngdpunkten på fastighetsrätt och arvsrätt, då det är främst på dessa områden utländska medborgare kommer i kontakt med spansk rätt. För en korrekt handläggning är det ofta lämpligt, för att inte säga nödvändigt, att ha kompetens i både svensk och spansk rätt. Att utöver detta erbjuda klienten rådgivning på sitt eget språk ger en extra trygghet.

Kontaktperson

Olaf Medina Hellgren

info@wallinpartners.com 952 47 02 07

Wallin & Partners Advokater, Mijas

Centro Idea, Carretera Mijas km 3.6
29650 Mijas