Dela

Gibraltars historia

Gibraltarklippan sticker upp cirka 400 meter ovanför flygplatsen och vid foten av klippan ligger staden, omgiven av månghundraåriga gamla fästningar. Här finns också den stora hamnen som trafikeras av fartyg från hela världen. Cirka 25 kilometer söderut ser man Atlasbergen i norra Afrika.
Slaget om Gibraltar 1704Namnet Gibraltar kommer från den arabiska invasionen 711 som leddes av fältherren Talrik. Han döpte ön till Gebel Talrik, som betyder Talriks klippa och sedan har det under årens lopp förvandlats till det nuvarande namnet. När de båda spanska regenterna Isabel och Ferdinand tog över makten, kom Gibraltar åter att bli spanskt 1462. Under det spanska tronföljdskriget som startade 1701 och avslutades med freden i Utrecht 1713, invaderades Gibraltar av engelsmännen den 24 juli 1704 och Spanien fick i freden i Utrecht 1713 avstå från Gibraltar till engelsmännen. Sedan dess har det varit en engelsk koloni.

Halvön är bara fem kvadratkilometer stor men har alltid haft betydelse för engelsmännens militära intressen i Medelhavet. Tre gånger har Spanien genomfört militära aktioner för att återta klippön men utan resultat. Närmast var man under åren 1779 till 1783 i kriget som kallas för ”den stora belägringen”. Under dessa drygt fyra år höll engelsmännen stånd och det var under den tiden som de kilometerlånga tunnlarna i norra delen av berget byggdes för att skydda sig mot den spanska invasionen. Dessa tunnlar är i dag öppna för besökare och en spännande turistattraktion.
Efter ockupationen övergavs Gibraltar av den spanska befolkningen, som tog sin tillflykt till San Roque, enligt engelska historieskrivare drivna av patriotism och enligt spanska utdrivna av ockupanterna. Den nya befolkningen som skapades samt ockupanterna härstammar till stor del från olika Medelhavsländer samt från Indien. Majoriteten av gibraltarborna vill inte att Spanien ska överta halvön vilket blev tydligt i den senaste folkomröstningen 2002, då de över 30 000 fast boende på klippan röstade för ett fortsatt brittiskt styre. Många spanjorer får i dag sin utkomst från att arbeta i Gibraltar.

Över 12 000 spanjorer passerar varje dag gränsen på väg till sitt arbete.

Det logiska vore ju att Gibraltar hörde till Spanien, geografiskt är det ju en del av Spanska delen av iberiska halvön och läget vid sundet är inte längre är så viktigt ur militär synpunkt i dessa jetåldrar.

Gibraltar Flygplats

Det man mest strider om är den lilla, två kilometer långa landtungan, som förbinder de två länderna och där i dag flygplatsen ligger. I bestämmelserna från Utrechtfreden 1713 sägs ingenting om denna del men engelsmännen har steg för steg tagit hand om den utan att spanjorerna har kunnat göra någonting. I dag hävdar man från engelsmännens sida att eftersom att landtungan har använts under alla dessa år utan spanska protester så har man erövrat den för alltid. Englands inställning till det numera mycket infekterade gränsproblemet har alltid varit att Gibraltars invånare opponerar mot att åter komma under spansk regim, samt att denna befolkning har självbestämmanderätt. I enlighet med detta ställningstagande fick Gibraltar 1964 en konstitution som innebar fullständigt inre självstyre.

Gibraltar idag

Gibraltar har en mycket god ekonomi och hög levnadsstandard i huvudsak tack vare fyra starka inkomstkällor: ett starkt internationellt banksystem, turismen, ett internationellt kasino och en hamn med plats för hundratals fartyg. I dag är Gibraltar en välbesökt turistort, som erbjuder sightseeing och massor av restauranger och butiker för alla smakriktningar.

Stadens centrum är långt och smalt med centrum runt affärsgatan Main Street. Här ligger också världens äldsta dagstidning, Gibraltar Chronicle. Parallellt med Main Street ligger Irish Town, som är ett livligt område med sitt intressanta och historiska kaffehus, engelska pubar och attraktiva restauranger, som erbjuder rikliga portioner till rimliga priser. Här kan du köpa guld och silverartiklar, klockor, parfym, elektriska artiklar och andra varor skattefritt. Gibraltar är ett frihandelsområde, vilket innebär att det inte är skatt eller moms på varor.

Men det finns också en del att titta på i Gibraltar. Res med linbanan ”The cable car” upp till klippans topp med en vidunderlig utsikt. I samband med detta ska man besöka St. Michaels grotta och berget med alla aporna. Marina Bay är småbåtshamnen i Gibraltar, som har en mängd trevliga restauranger alldeles vid vattenkanten.

Gibraltar apaBilder: Hiroki Ogawa, Adam Cli, Jnpet, John Cummings, Christian Gebhardt, Wikimedia Commons