Cramer AdvokaterDela

Costa del Sol, Fuengirola > Advokater

To lands regelsett og språk
– det løser vi

Cramer Advokater S.L. hjelper privatpersoner, advokater og næringsdrivende innenfor norsk og spansk juss, og særlig der våre to lands regelsett møtes. Selskapet har norske og spanske advokater og dekker alle områder innen norsk og spansk juss.

Våre klienter er i hovedsak nordmenn bosatt i Spania samt nordmenn bosatt i Norge med interesser i Spania. I tillegg bistår vi norske bedrifter som har eiendom eller utøver virksomhet i Spania samt spanske selskaper eid av nordmenn.

Vi hjelper deg særlig med spørsmål og problemer innenfor følgende områder:

Sivilrett

– Arveoppgjør og skifter
– Testamenter
– Kjøp og salg av fast eiendom
– Hjemmelsoverføringer
– Timeshare/tidsparter
– Skilsmisse, separasjon, økonomisk oppgjør, foreldretvister
– Opprettelse og oppløsning av selskaper
– Kontraktsrett
– Arbeidsrett
– Skatterett
– Selvangivelse
– Forvaltningsrett
– Utkastelser
– Registrering av utleie

Kontaktperson

Vibeke Tyskerud

Cramer Advokater, Costa del Sol, Fuengirola

Avda. Ramón Y Cajal 5
Edif. Beroe 1, Oficinas 13-14
29640 Fuengirola