Det Norske Kirkesenter – Norsk Sjømannskirke AlbirDela

Alfaz del Pi, Costa Blanca > Kyrkan

Den norska sjömanskyrkan skapar kyrkliga, sociala och kulturella mötesplatser för norrmän i utlandet.

Norsk Sjømannskirke är en oberoende och frivillig organisation som möter norrmän i utlandet. Vi skapar sociala, kulturella och kyrkliga mötesplatser där människor finns, på alla kontinenter och den norska kontinentalsockeln.
Vi möter norrmän oavsett trosuppfattning och bakgrund och har särskild kompetens inom krisberedskap. Den norska sjömanskyrkan finansieras genom donationer från privatpersoner och organisationer, avtal med företag och statligt stöd. Vi samarbetar med den norska utrikesförvaltningen och bistår företag, utbildningsinstitutioner och privatpersoner när olyckor och kriser inträffar.
Sjømannskirke följer den norska kyrkans liturgi och står under teologisk tillsyn av biskopen i Bjørgvin.

Det Norske Kirkesenter – Norsk Sjømannskirke Albir i sociala medier

Kontaktperson

Peder Myren

+34 650 92 71 66

Det Norske Kirkesenter – Norsk Sjømannskirke Albir, Alfaz del Pi, Costa Blanca

Carrer Mart 8
Albir Playa
03581 Alfaz del Pí