Haga Kapital SpainDela

Costa del Sol > Juridik, Banker & Försäkringar

Haga Kapital erbjuder personliga rekommendationer avseende skattelösningar och relevanta marknadsexponeringar.

Exempel på dessa är Investeringssparkonto, skräddarsydda företagsobligationer och olika varianter av strukturerade investeringsprodukter.

Vår långa erfarenhet har gett oss insikten att lösningar avseende skatt och val av marknadsexponering måste vara genomtänkta och effektiva. Med bakgrund i dagens marknadsklimat har behovet för noggranna och genomtänkta strategier aldrig varit större. Haga Kapital strävar efter att vara ditt förstaval som bollplank i dessa frågor.

Vi hjälper dig till kloka investeringsbeslut

Haga Kapital följer den globala makroekonomiska utvecklingen i det syftet att identifiera realekonomiska trender inom G20 ekonomierna.

Vår affärsidé är att hitta och rekommendera bästa möjliga marknadsexponering baserad på tydliga trender och tillgängliga verktyg. Våra tjänster erbjuds till privata och institutionella investerare.

Genom ett omfattande nätverk av ledande finansiella aktörer och institutioner har vi tillgång till aktuella och relevanta analyser. Utifrån dessa formulerar vi våra personliga rekommendationer.

Kontaktperson

Ruben Larsen

ruben@hagakapital.se +46 70 86 40 550

Haga Kapital Spain, Costa del Sol

Plaza Del Doctor Arce 20
29680 Estepona