Spanskkurs på Svenska SkolanDela

Costa del Sol, Fuengirola > Språkkurser

Lär dig spanska! – Kvällskurser i spanska för vuxna

Vi erbjuder vuxenkurser i spanska på olika kunskapsnivåer under eftermiddagar och kvällar. Tack vare vårt samarbete med universitetet i Malaga kan du få en internationellt gångbar examen i enlighet med kunskapsmålen för GERS, “Gemensam Europeisk Referensram för Språk” framtagna av Europarådet.

I våra kurser siktar vi in oss på kursmålen för GERS, det vill säga A1, A2, B1 och B2. På spanska är GERS mer känt som DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera). Det är Instituto Cervantes som utfärdar DELE diplom, ett internationellt vedertaget betyg i spanska. Via universitetet i Malaga och med egen personal som har behörighet att examinera kursdeltagare, kan vi erbjuda examenstillfällen för DELE på vår skola.

Kunskapsnivåer

Våra kursledare talar både svenska och spanska och kan därmed också undervisa utifrån ett svenskt perspektiv fast på spanska. Du behöver inte oroa dig så mycket över att välja vilken kunskapsnivå du skall börja på. Du anmäler dig till den nivån du själv tror du tillhör. Vid kursstarten kommer kursledare att nivågruppera alla elever så att var och en kommer kunskapsmässigt i rätt nivå.

Har du frågor om kursen eller registrering kan du alltid skriva till info@skolan.es eller ringa oss på 952 47 50 76. Kontakta kursledare Violeta Solano direkt: violeta.solano@skolan.es

Kontaktperson

Violeta Solano

violeta.solano@skolan.es +34 952 47 50 76

Spanskkurs på Svenska Skolan, Costa del Sol, Fuengirola

Svenska Skolan
Avenida Acapulco, 11

29640 FUENGIROLA