Skandinaviska Klubben – Gran Canaria och San AgustinDela

Gran Canaria, Las Palmas > Klubbar

Skandinaviskaklubben – Gran Canaria

Skandinaviska klubben är en kulturell och opolitisk förening i den autonoma region som Kanarieöarna utgör. Verksamheten drivs i provinsen Las Palmas och vänder sig till medborgare från de nordiska länderna samt till personer av annan nationalitet, vilka har goda relationer med de nordiska länderna. Föreningen har till uppgift att förmedla kontakt och skapa bra gemenskap mellan sina medlemmar liksom med lokalbefolkningen samt informera om värdlandet, dess kultur och traditioner. Klubben finns nu representerad i Las Palmas för norra delen av Gran Canaria och i San Agustin för den södra.

Las Palmas

Telefon: 928 23 45 96
E-post: skknord@hotmail.com
Skandinaviska Klubben Las Palmas
C/. Manuel Gonzalez Martín, 15 35006 Las Palmas

PLATSANSVARIG OCH
AKTIVITETSSAMORDNARE
I LAS PALMAS:

Kjell Gardeland
tel: +46 729 34 92 45
Epost: kjellgardeland@yahoo.se

San Agustín

Telefon: 639 109 136
E-post: skksyd@hotmail.com
Skandinaviska Klubben San Agustin
C/ Las Margaritas, 6 35100 San Agustin

PLATSANSVARIG I SAN AGUSTÍN: 

Susanne Öström
Tel: +46730589988
E-post: susanne.ostrom@hotmail.com

Skandinaviska Klubben – Gran Canaria och San Agustin, Gran Canaria, Las Palmas

C/. Manuel Gonzalez Martín, 15 35006 Las Palmas