Sparsam SkattDela

Costa del Sol > Juridiska tjänster, Redovisning & Skatterådgivning

Om Sparsam Skatt

Som oberoende experter tillhandahåller Sparsam Skatt individuell information och rådgivning om pensionering utomlands och hur en eventuell flytt påverkar din ekonomi. Vi som arbetar på Sparsam Skatt har mångårig och gedigen erfarenhet av utflyttningsrelaterade frågor och vi har bistått ett stort antal svenskar i processen att uppnå en behaglig tillvaro utomlands. Vi befattar oss inte med tveksamma kryphål utan anser att den nu gällande lagstiftningen i allmänhet, och den rådande rörligheten inom EU och övriga världen i synnerhet, skapar väldigt intressanta möjligheter för dig som överväger att flytta utomlands.

Våra målgrupper utgörs i huvudsak av:

  • privatpersoner med betydande pensionsbestånd som överväger att pensionera sig utomlands
  • företagare som står i begrepp att sälja sina livsverk och bosätta sig utomlands

Skatter har en förmåga att förändras snabbt och vi bevakar därför enbart ett urval av länder, tillika de mest populära, att pensionera sig i. Vi försöker hela tiden lämna så adekvat och uppdaterad information som möjligt och informationen på denna webbsida utgår från vår uppfattning av gällande rätt. Vi har inte möjlighet att ge information om alla undantag och lättnader som kan vara tillämpliga i det enskilda fallet varför man inte enbart bör förlita sig på informationen på dessa sidor när man fattar privata beslut av ekonomisk vikt. Vi anser att man alltid bör göra en individuellt anpassad utredning och även inhämta information från flera källor.

Meddela oss gärna om du anser att någon uppgift är inaktuell eller felaktig eller om du saknar något på våra sidor. Dina åsikter är viktiga för oss – tveka inte att ge oss feedback, positiv såväl som negativ.

 

Kontaktperson

Göran Andersson

goran@sparsamskatt.se +46 8 12 45 48 00

Sparsam Skatt, Costa del Sol

Kaptensgatan 6
114 57 Stockholm