Sveriges ambassad i MadridDela

Spanien > Ambassader & Konsulat

Välkommen till Sveriges ambassad i Madrid

Sveriges ambassad i Madrid har till uppgift att representera Sverige och den svenska regeringen i Spanien samt främja Sveriges intressen inom en rad olika områden. Ambassaden fokuserar på Sverigefrämjande i bred bemärkelse, bland annat handels- och investeringsfrämjande, kulturfrämjande, konsulär verksamhet samt migrationsfrågor. Vidare förser ambassaden UD och övriga Regeringskansliet med information om den politiska och ekonomiska utvecklingen i Spanien samt om frågor med bäring på samarbetet inom EU. Ambassaden bistår även vid besök på politisk nivå länderna emellan.

Kultur- och näringslivsfrämjande verksamhet
Ambassaden arbetar med kultur, press- och näringslivsfrämjande genom att anordna och stödja aktiviteter för att marknadsföra svensk kultur och svenska värderingar så som kreativitet, innovation, hållbarhet, entreprenörskap och jämställdhet. Ambassaden främjar svenska handelsintressen i Spanien genom ett nära samarbete med Business Sweden, de svenska företagen på plats i Spanien samt andra relevanta näringslivsinriktade organisationer som handelskammare i Sverige och Spanien. Samarbetet sker inom ramen för nätverket Team Sweden España, vars syfte är att erbjuda ett samordnat och effektivt exportstöd för svenskrelaterade företag med intresse för den spanska marknaden.  

Konsulär verksamhet
Det är en viktig och omfattande uppgift för ambassaden att ge god konsulär service till svenska medborgare bosatta i Sverige som är på tillfälligt besök i Spanien samt till viss del även till svenska medborgare bosatta i Spanien. Konsulära ärenden omfattar bland annat passansökningar, samordningsnummer, namnanmälan, medborgarskapsfrågor, frihetsberövade, brottsoffer, avlidna och efterforskningar. Den konsulära verksamheten har ett nära samarbete och är behjälplig ett flertal svenska myndigheter. Till uppdraget hör också att erbjuda råd och stöd till svenskar i nödsituation. På flera orter i Spanien finns det även svenska honorära konsulat som lyder under ambassaden.

Sveriges ambassad i Madrid i sociala medier

Kontaktperson

Teppo Tauriainen

ambassaden.madrid@gov.se 917 02 20 00

Sveriges ambassad i Madrid, Spanien

Calle Caracas, 25
28010 Madrid