Plusvalía-skatten för säljare tas bort & ersättsDela

Plusvalia vid husförsäljningI slutet av oktober bestämde den spanska konstitutionsdomsten att Plusvalia-skatten var olaglig och därför skulle upphöra att gälla för fastighetsägare som säljer sina bostäder. ”Impuesto sobre el Incremento del Valor de terrenos de Naturaleza Urbana” som den heter på spanska var en skatt som baserades på den ökning av värdet på marken som byggnaden står på under den tiden som fastigheten har ägts av den säljande partnern. Fram till 2017 utgick den skatten oavsett om det sålts med vinst eller förlust. Efter 2017 gällde skatten enbart de försäljningar där vinst uppstått.

Ny skatt ersätter Plusvalía

Plusvalía har alltid varit en av de största inkomstkällorna för kommunerna och det är endast fastighetsskatten som har gett dom större intäkter. Det var därför inte konstigt att kommunerna omedelbart reagerade negativt och krävde någon form av ersättningsskatt då Plusvalía försvann. Regeringen var tvungna att lyssna till den hårda kritiken och införde redan den 10 november en ny värdestegringsskatt som kommunerna kunde ta ut vid försäljningar.

Bostads Plusvalia skatten försvinnerDen nya skatten utgår från två olika metoder som man kan välja mellan för att få fram till slutliga skatten. Målet är att erhålla en bättre och rättvisare bild av värdeökningen. Den ena är det taxeringsvärde som gäller vid tillfället för värdet på tomten och det andra är prisernas förändring från köptillfället till tiden då den säljs.