Lönar det sig att pensionera sig i SpanienDela

Allt fler svenskar drömmer om att pensionera sig utomlands och Spanien tillhör ett av de mest populära länderna. Under flera år har många svenskar realiserat dessa drömmar och utflyttningen från Sverige befinner sig på en historiskt hög nivå. Det beror på flera faktorer och inte minst de många flygförbindelser som finns och att Spanien bara är några timmar bort. Under förra året 2020 flyttade 1 644 personer från Sverige till Spanien, den högsta siffran hittills på 2000-talet.

Skattefördelar för svensk pensionär i Spanien

För svenska pensionärer är inte Spanien något av de utpräglade lågskatteländerna. Trots detta så kommer en svensk pensionär som flyttar till Spanien att få mer i plånboken varje månad. Lägger man dessutom till lägre levnadsomkostnader så kan ekvationen bli riktigt angenäm.

 • Lägre skatt på pensionen
 • Lägre kapitalbeskattning
 • Fastighetsuppskov medges
 • 10-årsregeln = 0 år

Vilka regler gäller då för de olika pensionsformerna?

 • Svensk allmän pension – beskattas i både Sverige och Spanien
 • Tjänstepension från privatsektor – beskattas i Spanien, Sverige får beskatta (se fördjupning)
 • Tjänstepension från offentlig sektor beskattas endast i Sverige
 • Privat pensionsförsäkring beskattas i både Sverige och Spanien

Beskattning enligt ovan bygger på rådande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien och förutsätter att emigration skett varvid du saknar väsentlig anknytning till Sverige.

SINK skatt

Pension har Spanien förtur till. När din pension deklareras i Spanien har du ingen nytta av den SINK-skatt du har betalat i Sverige. Den måste istället åter krävas från svenska Skatteverket genom att du skickar en kopia av den spanska deklarationen till Sverige, visar att du betalt skatten i Spanien och skickar en kopia av ditt bankkonto till Sverige. Svenska Skatteverket kommer då att åter betala så stor del av SINK-skatten som du har betalat i Spanien till det av dig styrkta bankkontot.

Svenska regler vid utflyttning

När det gäller beskattning av din pension så finns det, enkelt uttryckt, två alternativ:

 1. Du vistas i Spanien under delar av året men behåller dina kopplingar till
  Sverige. Resultat: din pension beskattas ”som vanligt” i Sverige.
  Att exempelvis tillbringa vintern i Spanien och övriga året i Sverige, där du behåller din permanentbostad och dylikt, skapar möjligheter till en behaglig livsstil, men du kvarstår i det svenska systemet vad avser skatter, sjukvård och mycket annat.
 2. Du flyttar permanent till Spanien, skriver ut dig från Sverige och klipper dina huvudsakliga band till Sverige. Resultat: din pension beskattas enligt speciella regler (vilket oftast ger lägre skatt). Bestämmer du dig för att flytta ut permanent från Sverige så måste du även ha förståelse för reglerna om väsentlig anknytning och stadigvarande vistelse. Först när dessa regler är uppfyllda kan beskattningen av din pension förändras. För att din skattemässiga situation ska förändras så räcker det inte bara att flytta utomlands. Du måste även se till att:
 • Göra dig av med din svenska permanentbostad (sälja ägd bostad, säga upp hyresbostad).
 • Inte ha make/maka eller minderåriga barn kvar i Sverige.
 • Inte sitta i för många styrelser, äga svenska bolag m.m.