Mäklaren och Advokaten vid bostadsköpDela

Det är i dag tryggt att köpa en fastighet på Costa del Sol om det görs en serie kontrollåtgärder som är absolut nödvändiga för ett säkert köp. För att uppnå detta måste du använda dig av seriösa och kunniga partners i affären. Kort sagt är två saker viktiga att ha vid din sida i en lyckad fastighetsaffär. Du måste hitta en seriös och kunnig fastighetsmäklare, som kan söka efter rätt objekt åt dig och förhandla om priset för din räkning. Den andra partnern som du måste ha i ditt köp är en advokat som hjälper dig juridiskt genom hela affären ända tills du får lagfart.

Hur arbetar en mäklare i Spanien

I Sverige är fastighetsmäklare sedan 1984 ett av staten reglerat yrke och för att bli registrerad som fastighetsmäklare krävs en högskoleutbildning. I Spanien är titeln fastighetsmäklare inte skyddad, vilket innebär att i stort sett vem som helst utan erfarenhet och kunskap kan använda sig av den titeln. Det innebär att du bör vara ytterst försiktig med vem du väljer att kontakta för att köpa en bostad i Spanien. Kontrollera att det finns ett registrerat spanskt aktiebolag bakom mäklaren och ta gärna referenser från advokater, banker eller kunder som redan har köpt. Det kan vara en fördel att vända sig till en etablerad byrå som funnits länge på marknaden. Du kommer att bli överraskad över att ett objekt kan ligga ute till försäljning hos flera mäklare, vilket vi inte är vana vid från Sverige. En stor skillnad är att ansvaret är mycket mer begränsat för en mäklare i Spanien jämfört med Sverige. I Spanien har mäklaren nästan bara uppgiften att sammanföra en säljare med en köpare och sedan får parternas respektive advokater kontrollera egendomen i samarbete med varandra. Läs mer här om hur ett bostadsköp i Spanien går till. I slutändan gör detta att man som köpare alltid har behov av en advokat.

Vad gör advokaten för dig vid en bostadsaffär

Proceduren vid köp av fastighet i Spanien är inte komplicerad om man gör det på rätt sätt. Fastighetsaffären i Spanien har andra kostnader än vad vi är vana vid från Sverige, bland annat skatt och advokatkostnader. Eftersom mäklarens primära uppgift i Spanien är att sammanföra köpare och säljare utan att djupare gå in på olika juridiska frågor angående bostaden, så klarar du normalt inte av att göra ett fastighetsköp utan en advokat vid din sida. Advokatens viktigaste roll är att kontrollera att allt är korrekt med den fastighet du vill köpa. Att det är rätt person som står som ägare, att det inte finns några sanktioner eller krav från tredje part samt att den har alla legala tillstånd som behövs. Advokaten hjälper dig också att ansöka om ett spanskt personnummer (NIE-nummer) och att öppna ett konto i en spansk bank. Utan dessa två saker kan du som utlänning inte köpa en bostad i Spanien. Genom att anlita en advokat och ge hen en fullmakt för alla moment i en fastighetsaffär, kan du lugnt luta dig tillbaka och låta advokaten sköta alla papper som behöver skrivas under ända fram till den dag du blir lagfaren ägare. Säljaren har också nästan alltid en advokat och de två samarbetar genom hela affären. Vidare ser advokaten till att du får nya kontrakt med el- och vattenbolag samt att dessa räkningar skickas till din bank för autogirobetalningar (domiciliación). Många spanska advokatbyråer har engelsk- eller skandinaviskspråkig personal.